13
Επιστήμη & Έρευνα

Μάθε για το Openarchives.gr

Μάθε για το Openarchives.gr
Το OpenArchives.gr, η μεγαλύτερη ελληνική πύλη πρόσβασης σε έγκριτο επιστημονικό περιεχόμενο, που αναπτύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και η οποία συγκεντρώνει ήδη 723.000 ψηφιακά τεκμήρια από 73 συλλογές, 61 φορέων, ανασχεδιάστηκε εικαστικά, αναβαθμίστηκε τεχνικά και εμπλουτίστηκε σημασιολογικά, προς όφελος της ερευνητικής, της εκπαιδευτικής και της επιστημονικής κοινότητας που εξυπηρετεί.

Η επιστημονική κοινότητα της Ελλάδας αποκτά ένα σύγχρονο και εύχρηστο εργαλείο εύρεσης και ανάγνωσης επιστημονικού υλικού. Το OpenArchives.gr είναι ο «συσσωρευτής», όπως αυτοπροσδιορίζεται, της λεγόμενης «γκρίζας βιβλιογραφίας» όλων των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της χώρας μας, περιλαμβάνοντας υλικό όπως διδακτορικά, μεταπτυχιακές εργασίες, εκπαιδευτικό υλικό, αλλά και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, ερευνητικές δημοσιεύσεις, πρακτικά συνεδρίων, μονογραφίες και άλλα. Το υλικό που συγκεντρώνει αφορά τις φυσικές επιστήμες, την τεχνολογία, της κοινωνικές επιστήμες και τις επιστήμες του ανθρώπου. Το Openarchives.gr συγκεντρώνει υλικό από διάφορες ψηφιακές βιβλιοθήκες, αποθετήρια ιδρυμάτων και συλλογές, παρέχοντας μια κεντρική πύλη σε ερευνητές, φοιτητές και καθηγητές πανεπιστημίων και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Στη συλλογή του OpenArchives.gr υπάρχει υλικό από έγκριτους φορείς της Ελλάδας αλλά και της Κύπρου, όπως πανεπιστήμια και ΑΤΕΙ, ερευνητικά κέντρα, επιστημονικές εταιρείες, δημόσιες βιβλιοθήκες και ιδρύματα. Μάλιστα, εκτός της ιστοσελίδας του, το OpenArchives.gr επιτρέπει την πρόσβαση και μέσω web api, ανοίγοντας το δρόμο και σε εφαρμογές τρίτων να αναζητήσουν και να προβάλλουν υλικό που φιλοξενείται εκεί, αλλά και ως linked data.

Η ιστορία του OpenArchives.gr ξεκινά το 2006, ενώ τον Φεβρουάριο του 2018 το ΕΚΤ ξεκίνησε την αναβάθμιση των υποδομών με βελτιώσεις τόσο στο περιβάλλον αναζήτησης και πλοήγησης, όσο και προσθέτοντας νέα χαρακτηριστικά (αναζήτηση και φιλτράρισμα βάσει ομογενοποιημένων τύπων τεκμηρίων, χρονική αναζήτηση, πολλαπλά φίλτρα και άλλα).

Το περιεχόμενο του OpenArchives.gr εμπλουτίζεται συνεχώς με νέο υλικό και ταξινομείται με βάση ένα δίγλωσσο ιεραρχικό λεξιλόγιο τύπων, το οποίο έχει δημιουργήσει το ΕΚΤ, χρησιμοποιώντας ένα σύστημα συγκομιδής δεδομένων (harvester), από επί μέρους ιστοτόπους και αποθετήρια.

Με το OpenArchives, η ελληνική επιστημονική κοινότητα αποκτά ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο αναζήτησης και πρόσβασης σε υλικό το οποίο βρίσκεται διασκορπισμένο σε επί μέρους βιβλιοθήκες και αποθετήρια.

Εμείς το μόνο που έχουμε να προσθέσουμε, χαιρετίζοντας αυτή την πολύ σημαντική προσπάθεια, είναι ένα επιτέλους!